OFERTA

Tworzę grafikę. identyfikacja, druk, www.

ROZMOWY

Omawiamy wstępne założenia, cele projektowe, kwestie techniczne. Im więcej i precyzyjniej określimy na początku, tym praca nad projektami będzie sprawniejsza i bardziej merytoryczna.

PRACA PROJEKTOWA

To koncepcje, przemyślenia, poszukiwanie rozwiązań, odpowiadających założeniom
z początkowych ustaleń. 
Projekty i wzajemne konsultacje, krok po kroku prowadzą
do ostatecznego kształtu projektu.

PRODUKCJA / WDROŻENIA

W zależności od zakresu prac: przygotowanie
do druku, internet, aplikacje mobilne, portale społecznościowe.
ZAPRASZAM DO KONTAKTU
Michał Kobielski
T.: +48 602 58 63 02
M. studio@nomadfoto.pl