OFERTA

ZAJMUJĘ SIĘ TWORZENIEM GRAFIK NA POTRZEBY DRUKU I INTERNETU. KREACJA_PROJEKT_PRODUKCJA. O PROJEKTOWANIU LUBIĘ MYŚLEĆ, ŻE: MNIEJ ZNACZY WIĘCEJ.

Projektowanie graficzne traktuję jako proces porządkowania formy i treści. Komunikaty wizualne układam w spójny i konsekwentny wizerunek firmy, marki, produktu, przestrzeni miejskiej.

Rozmowy
To podstawa dobrej współpracy. Wstępne założenia, ustalenia, strategia, cele projektowe. Im więcej i precyzyjniej określimy na początku, tym praca nad projektami będzie sprawniejsza i bardziej merytoryczna.

Praca projektowa
To koncepcje, przemyślenia, poszukiwanie rozwiązań, odpowiadających założeniom z początkowych ustaleń. Projekty i wzajemne konsultacje, krok po kroku prowadzą do ostatecznego kształtu projektu.

Finalizacja/etap produkcyjny
W zależności od zakresu prac: przygotowanie do druku, internet, aplikacje mobilne, portale społecznościowe.

DRUK

Zajmuję się projektowaniem i przygotowaniem do druku wszelkich materiałów takich jak foldery, katalogi, plakaty, ulotki, wizytówki, opakowania, billboardy, bannery itp. Przygotowuję materiały do druku cyfrowego i offsetowego.

IDENTYFIKACJA

Podstawowe narzędzie, służące kreowaniu wizerunku marki firmy na rynku. Termin ten określa ogół symboli i zachowań stosowanych w firmie w celu uzyskania czytelnej i spójnej identyfikacji rynkowej i wyróżnienia jej spośród konkurencyjnych marek. Spójny system wizualny jest najważniejszym elementem całościowej identyfikacji.

W wyniku przeprowadzenia identyfikacji wizualnej powstaje zazwyczaj tzw. podstawowa księga znaku, Oficjalnym zapisem wzorców prezentacji firmy jest księga identyfikacji, która w sposób kompleksowy opisuje elementy systemu identyfikacji oraz sposoby i zasady ich wykorzystania.

INTERNET

Projektuję strony internetowe, zarówno te mniejsze /wizytówki firm/ jak i te bardziej rozbudowane /portale, strony firmowe/, landing page. Zajmuję się wdrazaniem stron w sieci.