Druk

Projektuję wszelkie materiały wraz z przygotowaniem ich do druku: katalogi, foldery, plakaty, ulotki, materiały office.

Identyfikacja wizualna

Zajmuję se projektowaniem znaków, logotypów, całych systemów identyfikacji wizualnych firm, nośników identyfikacji.

Internet

Projektuję i realizuję: strony informacyjne, witryny internetowe, sklepy internetowe, serwisy społecznościowe. Prowadzę sklepy, serwisy www i strony na portalach społecznościowych.

Projektuję i wdrażam w zależności od potrzeb witryny internetowe w oparciu o niezależne kodowanie
lub na systemie wordpress.