MNIEJ
ZNACZY WIĘCEJ

PROJEKTOWANIE GRAFICZNE
traktuję jako proces porządkowania formy i treści.

KOMUNIKATY WIZUALNE
układam w spójny i konsekwentny wizerunek firmy,
marki, produktu, przestrzeni miejskiej.

OFERTA

Tworzę grafikę użytkową. identyfikacja, print, www.

ROZMOWY

To podstawa dobrej współpracy. Wstępne założenia, ustalenia, strategia, cele projektowe.
Im więcej i precyzyjniej określimy na początku, tym praca nad projektami będzie sprawniejsza

i bardziej merytoryczna.

PRACA PROJEKTOWA

To koncepcje, przemyślenia, poszukiwanie rozwiązań, odpowiadających założeniom
z początkowych ustaleń. 
Projekty i wzajemne konsultacje, krok po kroku prowadzą
do ostatecznego kształtu projektu.

PRODUKCJA / WDROŻENIA

W zależności od zakresu prac: przygotowanie
do druku, internet, aplikacje mobilne, portale społecznościowe.

ZAPRASZAM DO KONTAKTU

14 + 3 =

Michał Kobielski
T.: +48 602 58 63 02
M. studio@nomadfoto.pl