Wstępne projekty adaptacji znaku na wizytówkę, papier listowy, teczkę firmową, folder. Realizacja z Kreativia.